Catch Presents
GAME INFO

Santa està molt ocupada quan s'acosta el Nadal. Ha de recollir presenta abans d'enviar els regals a la gent. La presenta cauen des de la part superior. Ajudar a la Santa per agafar els regals. Vagi amb compte que la bomba des de la part superior. Com molts presenta es pot agafar? Jugar el joc en aquest moment.

DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game